பயணங்கள்

நிமிடங்கள் நகர்ந்தாலும் ,
தூரம் நெருங்கவில்லை.

இலக்கை அடைந்த பின்னும்
ஏக்கம் குறையவில்லை.

வயிறு நிறைந்த பின்னும்
பசியது போகவில்லை.

கதை பல சொல்லி முடித்தும்
கற்பனை தீரவில்லை.

தூக்கம் நீங்கினாலும்
கனவு முடியவில்லை.

கோயிலை கண்ட பின்னும்
கடவுளை காணவில்லை.

கண்கள் வறண்ட போதும்
கலக்கம் விடவில்லை.

எங்கே எங்கே எங்கே ?
என் பயணங்கள் முடியவில்லை. . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s